وړیا نړیواله لیږد

د سودا لاس ګاډی

د استوګنې کوډ په بل ګام کې پلي کیدی شي
سوالونه ولرئ؟ موږ سره اړیکه ونیسئ:
خولۍ کتل © د چاپ حق 2021 XNUMX... ټول حقونه خوندي دي
www.theworldbutterfly.com

د سودا لاس ګاډی

×